• AFASI

  Kartlegging og tilrettelagt språk- og kommunikasjonsterapi

  Afasi er en språk- og kommunikasjonsvanske som skyldes en skade i hjernens språksenter. Personer med afasi kan ha vansker med både å uttrykke seg og forstå talt og skrevet språk.

 • Taleflytvansker

  Taleflytvansker er et felles navn på stamming og løpsk tale. Typiske kjennetegn for stamming er å repetere, forlenge og blokkere lyder, stavelser og småord. Løpsk tale kjennetegnes av hurtig og utydelig tale.

 • Språkvansker

  Personer med språkvansker strever med å forstå eller uttrykke seg på morsmålet sitt. Språkvansker deles ofte inn i tre undergrupper der en skiller mellom vansker med å:

  * å uttrykke seg

  * å forstå og uttrykke
  språk

  * vansker med å skille og
  uttale språklydene

 • Lese- og skrivevansker - Dysleksi

  Kartlegging, veiledning om rettigheter, tekniske hjelpemidler, tilrettelagt lese- og skrivetrening

  Personer med dysleksi har ofte fonologiske vansker. Vanlige kjennetegn kan være at de har vansker med å

  * oppfatte, huske og bearbeide språklyder

  * knytte lyd til boktstavtegn

  * lytte ut lyder i ord

  * trekke sammen lyder til ord

  * stave ord riktig

 • Stemmevansker

  Råd og veiledning, stemmetrening

  Stemmevansker er problemer av ulik art med å lage stemmelyd og å bruke stemmen til å snakke. Stemmevansker kan skyldes forstyrrelser i en eller flere av funksjonene til stemmen:

  * pusten

  * strupen med stemmebåndene

  * svelget, munnhulen og nesen

 • Neurofeedback

  Dette er en behandlingsform som er basert på EEG-teknologi; hjernens elektriske aktivitet registreres ved at elektroder festes på personens hode. Ved hjelp av datateknologi visualiseres informasjon om hjernens elektriske aktivitet til personen, og hjernen "belønnes" for å endre sin aktivitet til et bedre og mer egnet "mønster" i hjernebølgene. Studier har vist at trening med neurofeedback kan styrke forbindelsene mellom hjerneområdene og føre til styrket effekt av språkterapi.