Prisliste

Priser i tråd med regelverk og takster fra HELFO

  • ENKELTPERSONER
  • Undersøkelse:             1 650 kroner
  • Behandling i 45 min.:      825 kroner
  • Behandling i 60 min.:      1092 kroner
  • GRUPPER
  • Behandling i gruppe på inntil 5 personer i 90 min. 1 1590 kroner
  • 24 kroner i tillegg per person i gruppa

For informasjon fra HELFO klikk på linken nedenfor

Regelverk og takstar for behandling hos privat logoped og audiopedagog